Åpenhetsloven

 

 

 

 

 

Weenbo Gruppen er et selskap og en gruppering som består av flere selskaper som har som kjernevirksomhet å utvikle eiendom. Weenbo Gruppen har i sine styrende dokumenter nedfelt at grupperingens virksomheter skal ha oppmerksomhet om mulige forhold i virksomheten eller hos virksomhetens underleverandører som kan tilsi brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Ved behov skal det iverksettes tiltak for å forebygge eller stanse denne virksomheten.Grupperingen har gjennomført en aktsomhets- og risikovurdering, hvor to prioriterte risikoområder er identifisert; «Alvorlige brudd på HMS-regler hos leverandører» og «Ulovlige arbeidsforhold/sosial dumping hos leverandører». Grupperingen har i sine alminnelige kontraktsvilkår tatt inn særskilte bestemmelser knyttet til disse risikoområdene, som fortløpende vil bli gjort gjeldende overfor alle relevante leverandører. Kontraktsvilkårene pålegger leverandørene konkrete forpliktelser til å ivareta helse, miljø og sikkerhet for egne og underleverandørers ansatte og sikre anstendige arbeidsvilkår, samt redusere risikoen for sosial dumping i leverandørkjeden. Det er videre stilt krav om at leverandører som er omfattet av lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), plikter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse på eget nettsted.Weenbo Gruppen kontrollerer jevnlig oppfølgingen av våre kontraktsvilkår vedrørende helse- miljø og sikkerhet og anstendige arbeidsforhold og iverksetter undersøkelser ved varsel eller mistanke om brudd på bestemmelsene.Spørsmål rettes til post@weenbo.noVi bruker informasjonskapsler/cookies for å gi deg en tilpasset brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.